Velkommen til Melius Assistanse

Vi er en leverandør av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), som setter brukeren i sentrum og som jobber for å gjøre din hverdag bedre.

I Melius assistanse er vi opptatt av at du som bruker skal kunne ha en hverdag som er så sømløs som mulig. Du er i fokus, slik at du kan leve ditt liv. Vi kan hjelpe deg i alle livets faser: Fra tidlig småbarnsliv, i alle overganger, frem til livet som voksen og eldre. Vi vil også gjøre deg i stand til å bli din egen arbeidsleder.

Melius Assistanse – for en bedre hverdag

BPA hos Melius Assistanse

 • Vi kurser og gir våre ansatte opplæring i jobben.
 • Bruker får disponere egne driftsmidler til å dekke evt. utlegg til f.eks. reiser og mat til assistenter.
 • Arbeidsleder (Bruker) får hjelp til rollen som arbeidsleder med vaktplaner o.l.
 • Melius Assistanse kan bidra med hjelp til å bytte selskap eller å søke kommunen om å få BPA.
 • Melius Assistanse følger tariffavtaler i arbeidslivet.
 • Ansatte er forsikret og har pensjonsforsikring.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et likestillingsverktøy som gir funksjonshemmede mulighet til å leve mest mulig normalt liv på lik linje med alle andre. BPA er en lovfestet rettighet for de som har behov for å minimere vansker og ulemper. BPA er et frigjøringsverktøy hvor man organiserer praktisk assistanse til det beste for brukeren

BPA gir deg muligheten til å styre ditt eget liv og hvordan din hverdag skal bli. Du sitter selv i førersetet og velger selv hvem som skal hjelpe, hva du trenger hjelp til, hvor du vil ferdes og når. Målet med BPA er at man skal kunne leve et likeverdig liv uansett hjelpebehov.

 • Du avgjør selv hva assistentene skal hjelpe deg med ut fra dine hjelpebehov. Assistenten skal være dine armer, bein, øyne, ører, eller hva du måtte ha behov for av hjelp.
 • Du bestemmer selv hvor du har behov for assistanse, om det skulle være hjemme, på jobb, på ferie eller annet.
 • Du bestemmer selv hvem du vil ha til å jobbe hos deg. Det er viktig at du finner de menneskene som passer deg best, hvem passer dine interesser og behov. Melius Assistanse kan hjelpe deg med å finne de rette hjeperne, for at du skal få en bedre hverdag.
 • Du bestemmer selv når på døgnet du trenger assistanse. Assistentene vil kunne jobbe i turnus og være der når du har behov for assistanse.

Kommunen du bor i er den som vil kunne gi deg et vedtak på BPA. Du vil måtte sende en søknad til kommunen, hvor du skriver om dine hjelpebehov. Kommunen vil kartlegge dine hjelpebehov og deretter tildele timer med BPA. Når du får tildelt timer kan Melius Assistanse bistå deg med å finne de rette assistentene. I motsetning til å få hjelp fra kommunen, er det med BPA, du som bruker som velger dine hjelpere. I tillegg vil du fungere som arbeidsleder for dine assistenter. Om dette skulle være vanskelig for bruker kan man velge en annen eller dele på å være arbeidsleder med noen andre. Du vil uansett være i førersetet. Du bestemmer hvem som skal hjelpe deg, til hvilke tider og hvilke oppgaver du ønsker hjelp.

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er en rettighetsfestet tjeneste. Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse skal bidra til å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand, skal kunne leve et selvstendig og aktivt liv. For å ha rett på BPA må du oppfølge noen kriterier.

 • Være under 67 år
 • Ha et behov som er langvarig ut uver 2 år
 • Ha behov for tjenester i 32 (25) timer per uke
 • Avlastning for barn under 18 år gir samme rettigheter

Her finner du mer informasjon om BPA: https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa/

Om du i dag har BPA fra en leverandør, men ønsker å bytte til Melius Assistanse. Dette gjør du enkelt ved å kontakte kommunen. Kommunen vil da kontakte oss. Vi vil da møte deg og planlegge en overgang. BPA-leverandørene vil da avtale seg imellom og ordne alt det praktiske rundt prosessen. Ta kontakt med oss om du vil vi skal hjelpe deg.